BG 281 Ethanol Fuel Drier 

Veľmi efektívny odstraňovač vody z palivového systému. Súčasné pohonné hmoty sú náchylné ku kontaminácii vodou. To vedie k vzniku korózie palivového systému, nepravidelnému chodu motora a rozšíreniu mikroorganizmov, ktoré zanášajú palivové filtre. V zimnom období zapríčiňuje zlé štarty a zamŕzanie systémov. Obsahuje bezpečné a veľmi účinné látky, ktoré absorbujú nežiadúcu vodu z paliva, ktorá je následne spálená a odchádza vo forme pary. Bezpečný pre katalyzátory a lambda sondy.

Dávkovanie:

Zážihový motor - jedno balenie 355 ml do palivovej nádrže max. 70 litrov.

Vznetový motor do 3,5 cm3 - 8 ml prípravku na jeden liter nafty.

Vznetový motor nad 3,5 cm3 - jedno balenie 355 ml na 200 litrov nafty.