automatická prevodovka

Veľkým omylom v dnešnej dobe je stanovisko výrobcov automobilov, ktorí uvádzajú, že kvapalina v automatickej prevodovke je doživotná. Informovanosť majiteľov áut ohľadom servisu kvapaliny v automatickej prevodovke nie je taká, ako u klasickej výmeny motorového oleja, brzdovej kvapaliny atď. Jednou z veľmi podstatných vecí je však životnosť kvapaliny v automatickej prevodovke, ktorá taktiež ako akýkoľvek olej má svoje limity a životnosť. Hneď v úvode je potrebné pripomenúť, že okrem „klasických“ hydromeničových prevodoviek potrebujú pravidelný servis aj čoraz viac rozšírené prevodovky typu CVT, DCT a DSG. Zo skúseností je možné poznamenať, že interval na výmenu kvapaliny v automatickej prevodovke by nemal presiahnuť interval 60-tisíc km, samozrejme je treba brať do úvahy aj prevádzkové zaťaženie prevodovky atď.

BG Servis automatickej prevodovky

Výmena kvapaliny v automatickej prevodovke pomocou BG prístroja sa dnes už stáva takmer rutinnou záležitosťou. Tento servis je však potrebné vykonávať v špecializovanom servise, ktorý prešiel školením a má potrebné technické vybavenie. Najdôležitejším faktorom úspešnej výmeny kvapaliny je 100 % odstránenie pôvodnej, už zdegradovanej kvapaliny z prevodovky a všetkých jej súčastí. Pri neodbornom servise, kedy sa vypustí len časť oleja dôjde k zmiešaniu starej a novej kvapaliny, čo je v tomto prípade najhorším možným riešením.

AJ Automat vyžaduje staroslivosť

Bezdemontážna výmena kvapaliny v automatických prevodovkách sa vykonáva vždy za chodu motora. Špeciálny poloautomatický prístroj BG Xpress alebo plne automatický prístroj s označením BG PXT2 najskôr odstráni celý objem pôvodnej kvapaliny, následne celý systém prevodovky dekarbonizuje prípravkom BG 106 Quick Clean a nahradí ho novou kvapalinou s pridaním vhodného typu aditíva, BG 303 u prevodoviek typu CVT/DCT/DSG alebo BG 310 ATC Plus u hydromeničových prevodoviek.