BG 213 ETHANOL FUEL SYSTEM DEFENDER

Prísada do paliva, ktorá neutralizuje kyseliny, udržuje palivový, vstrekovací a spaľovací systém bez usadenín, obsahuje špeciálne látky, ktoré stabilizujú palivo v nádrži, zabraňuje jeho oxidácii a predchádza vzniku korózie. Je bezpečná pre všetky druhy katalyzátorov, lambda sondy.

Dávkovanie: Pridajte jedno balenie 325 ml do plnej nádrže každých 6 000 - 8 000 km